Coronavirus / COVID-19 info

Der er indført vidtgående foranstaltninger i samfundet for at stoppe udbredelsen af coronavirus. Desværre ses det, at dette ikke tages alvorligt nok.

Der er ikke nogen bekræftet smittede på POP. Men der er beboere som har udvist milde symptomer, hvortil de er i karantæne på deres værelse, så de ikke udgør en risiko for øvrige beboere. Det er særligt vigtigt du læser PKS’s FAQ hvis der er en fra dit køkken som er i hjemmekarantæne.

Vi opfordrer på det kraftigste til, at sociale arrangementer og fester udskydes.

Generel info: Coronavirus er ikke luftbåren, men overføres fra person til person hovedsageligt ved kontaktsmitte, såsom dråbespredning fra nys og host eller indirekte smitte, fx ved at der kommer inficeret sekret på hænderne, hvorefter virussen overføres fra hænderne ved berøring af ens ansigt (omkring mund, næse og øjne).

Det er vigtigt du kontakter PKS med det samme, hvis der er du har mistanke om eksponering.

Fælleskøkkener: Det bedste værn mod Coronavirus / COVID-19 en god håndhygiejne og ekstra rengøring. Sundhedsstyrelsen anbefaler:

Inden adgang til fælleskøkken anbefales det at vaske eller afspritte hænderne og det samme, når køkkenet forlades. Derudover anbefales det at tilberede maden på fælleskøkkenerne, men om muligt spise på eget værelse. Er det ikke muligt at spise på eget værelse eller ønsker man at spise i fællesskab med andre, skal man undgå at sidde over for hinanden og sørge for, at der er mindst en meters afstand til nærmeste person.

Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der generelt skal gøres mere rent, og at man skal være opmærksom på at rengøre overflader, såsom køkkenbord, borde, håndtag på køleskabe, ovne, opvaskemaskiner mv. Flader som gulve bør også gøres ekstra rent.

Det foreslås at du planlægger tilberedningen af din aftensmad til når dit køkken ikke er fyldt. Er der mange på køkkenet alligevel så anbefales det at du udskyder din aftensmad.

Vis hensyn: Da uddannelsesinstitutionerne er lukket og vi derfor er nødt til at studere hjemme, vil Rådet gerne opfordre alle til at vise hensyn til deres naboer og holde lydniveauet nede indenfor de normale arbejdstider. Vi er godt klar over at det er en speciel situation og at nogle måske vælger at holde fri, men beder samtidig om at tage hensyn til dem der gerne vil studere, da de ikke har andre steder at tage hen.

Inspektørerne varetager i denne periode udelukkende opgaver som flyttesyn og udbedring af alvorlige fejl og mangler. Alle øvrige opgaver udskydes. Det er kun muligt at kontakte inspektørerne på e-mail: pop-insp@pop.dk.

Mvh
Beboerrådet på P. O. Pedersen Kollegiet


Relevant links:

Sidst redigeret: 21. marts 2020