Løbesti

Fra 2017 er kollegiet begyndt at etablere en løbesti rundt langs kollegiets skel. Det sker af flere etaper og nu, sommeren 2019 er meget af banen langs de store Fællesarealer bag kollegiet klar.

Sidst redigeret: 8. november 2019