Indstillingsudvalget

Der sidder en repræsentant fra kollegiet i indstillingsudvalget PF IU. Dette udvalg fastsætter indstillingskriterierne til kollegiet, og 6 andre kollegier nær DTU. Det er repræsentanternes opgave at følge med i boligpolitikken og sikre de bedste boligvilkår for de studerende.

Studiekontrol / Studieaktivitetsundersøgelse

Der er krav om at du skal være studieaktiv når du bor på kollegiet. Derfor foretager PKS årligt en studiekontrol hvor du skal fremvise dokumentation for dit studie. Det er nemt og gøres direkte på PKS hjemmside, se mere her: pks.dk/beboere/krav-om-studieaktivitet

Udover den årlige undersøgelse kan PKS lave stikprøver i løbet af året.

Dispensation

Det kan være du midlertidigt ikke er studieaktiv, eller du af anden årsag ikke opfylder indstillingskriterierne. Hvis det er tilfældet kan du søge dispensation for det. Præcis hvordan du gør, kan du se på PKS’ hjemmeside under: pks.dk/beboere/soeg-dispensation

Om PKS

Læs om kollegiets forhold til PKS under Administrationsselskab

Indstillingsudvalget sætter kravne for at bo her

Sidst redigeret: 17. oktober 2018