Studiekontrol

Det er kollegiets Administrationsselskab, PKS som foretager studiekontrol. Du skal være studieaktiv uanset om du bor fast på kollegiet eller om du bor til fremleje.

Studieaktivitetsundersøgelsen udfyldes på PKS’s hjemmeside. Du vil desuden få en påmindelse på den mail som PKS har på dig, således du ikke bliver smidt ud uden varsel.

Der laves en kontrol en gang årligt. Der kan fortages yderligere stikprøve kontrol.

Sidst redigeret: 21. april 2019