Velkomstbrev

Kære nyindflytter

Beboerrådet ønsker dig velkommen til P. O. Pedersen Kollegiet.

For at informere dig bedst om hverdagen her på kollegiet, arrangerer vi i september og i februar et nyindflyttermøde. Mødet finder sted i kollegiets bar ”Falladen”, der ligger i kælderen. Mødet er en mulighed for at møde nye og gamle beboere. Derfor håber vi meget på at se dig. Nærmere information om datoen for det førstkommende nyindflyttermøde vil blive lagt i din postkasse.

Kollegiets hjemmeside pop.dk er opdelt i 5 hovedmenuer, for at gøre det enkelt at finde hvad du har brug for. I starten vil du nok benytte Indflytning en del. Den er tiltænkt dig som lige er flyttet til kollegiet. Efterhånden som du falder til, vil du finde For beboere,FaciliteterogBooking relevante. Under Udvalg kan du læse om faciliteter/grupper som beboerne på kollegiet selv styrer, og som du kan blive en del af. Sammen med beboerrådet og inspektørerne gør disse udvalg kollegiet til et rart og velfungerende sted at bo. Alt administrativt er under For beboere -> Administration. Det er her du læser om de organer, der driver kollegiet. Udforsk hjemmesiden for at få mest muligt ud af kollegiet!

Vi bor tæt på kollegiet, så derfor skal vi tage hensyn til hinanden. Hvert køkken har forskellige fremgangsmåder til at få hverdagen til at fungere mht. rengøring, sociale arrangementer og andet. Dette sker ofte igennem køkkenmøder. Derfor anbefales det kraftigt at du forhører dig om, hvordan det fungerer på dit køkken og deltager aktivt i dit køkkens fællesskab.

VIP-listen, som findes på pop.dk/vip, alle køkkener og hovedtrappen, indeholder informationerne på de vigtige personer på kollegiet.

For at komme på internettet skal du kontakte netværksudvalget. Du finder dem på VIP-listen. Læs mere på pop.dk/internet

Her til sidst vil vi ønske dig en rigtig god indflytning. Vi håber, du falder rigtig godt til på kollegiet. Har du nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte rådet.

Med venlig hilsen

Rådet på P. O. Pedersen Kollegiet

Hent velkomstbrevet som pdf her: Velkomstbrev

Sidst redigeret: 28. april 2019