Klager

Klag over en anden beboer

Inden du klager skal du selv prøve at løse problemet. Er det umuligt at komme til en løsning ved alm dialog kan du tage fat i §-8 udvalget, du finder dem også på VIP-listen. Det vigtigt at din klage kun henviser til husordenen, køkkenregler er ikke et gyldigt grundlag for en klage.

Husk også at en klage uden et vidne fra §-8 udvalget i langt de fleste tilfælde vil tælle som værende ugyldig.

Når du klar til at udforme en klage så gør det kortfattet (en klage bør max være en side lang), skriv selv under på den, og få §-8 udvalget‘s underskrift på den også. Aflever den herefter til Beboerrådet‘s formand.

Det er i sidste ende PKS som behandler klagen. Her er yderligere materiale som kan hjælpe med at forstå hvordan klagesystemet fungerer her på kollegiet:

Klag over beberrådet, eller en bestyrelsesbeslutning

Først skal det nævnes at beboerrådet består af kollegianere ligesom dig selv. Hvis du selv vil have direkte indflydelse så meld dig ind i rådet selv. Rådet gør et stort stykke arbejde for at holde kollegiet velkørende. Tænk over det før du giver din kritik fra dig. Mød op til Beboermøde (Her kan du komme i Rådet) eller tag direkte kontakt til en fra Beboerrådet, dem finder du på VIP-listen!

Sidst redigeret: 19. maj 2020