Kollegiets bestyrelse

Den øverste myndighed på P. O. Pedersen kollegiet er bestyrelsen. Bestyrelsen afholder møder to gange årligt, og varetager den overordnede drift, budgetlægning og regnskab. Der er stor tradition for at samarbejde med beboerne gennem Beboerrådet. Og igennem dette samarbejde lytte til beboernes ønsker. Det er på den måde det lykkedes at få en multisportsbane, og elektroniske låse på alle fællesdøre.

Om bestyrelsen

Den består af 6 personer: to kollegianere (formanden og en bestyrelsesrepræsentant, begge fra Beboerrådet), to personer udpeget af DTU og to personer udpeget af kommunalbestyrelsen. Til møderne deltager PKS, for at redegøre for kollegiets økonomi og Inspektøren for at give feedback på den daglige drift. Dette samarbejde er med til at gøre at kollegiet fungere så godt som det gør. Med det sikres det at der er sammenhæng i økonomien, og at der bliver lavet de nødvendige tiltag når der problemer. Det kan eksempelvis være at der er problemer eller irretationer i den daglige drift som kan løses. Eller nogle opgaver der løses på en ualmindelig ineffektiv måde.

Hvordan kommer jeg i bestyrelsen?

For at komme i bestyrelsen skal du være enten formand eller bestyrelsesrepræsentat i rådet. Du kan blive stemt ind på disse poster til beboermøderne der er to gange om året. Desuden bruges beboermøderne til at godkende ændringer som der foreslået af bestyrelsen. Læs mere om det under Beboermøde.

Sidst redigeret: 18. april 2021