Trafikudvalget

For at der er plads til de cykler der bliver brugt aktivt rydder trafikudvalget op i cyklerne i kollegiets cykelskure.

Pladsproblemer i cykelskurene

Som flere af jer formentlig har oplevet, kan det indimellem være svært at finde en plads til sin cykel i kollegiets cykelskure, så man i stedet må parkere sin cykel op ad skuret udenfor.

Problemet har flere årsager, bl.a. følgende:

  • Cykler stilles dårligt på plads, så de fylder unødvendigt meget.
  • Skurene rummer cykler der ikke er brugbare, eller simpelthen ikke tilhører kollegiets beboere.
  • Parkerede cykler skal være brugbare (se Husordenens § 52, Stk. 2), for at skurene ikke bliver genbrugsstationer med ødelagte/halve cykler.

Det skal understreges at beboernes gæster gerne må have deres cykler stående i skuret, men naturligvis ikke må lade cyklerne stå i skuret i månedsvis.

Cykelrazzia

Trafikudvalget står for oprydning på kollegiets udendørsarealer, primært i cykelskurene, og løser dermed det ovenstående problem. Cykelrazziaen udføres efter Husordenens § 53.

Cykelrazziaen bliver varslet, efter Husordenens § 53, Stk. 2, med opslag på rådstavlen og på alle køkkendøre samt via mail.

Normalt gennemføres cykelrazzia som følger:

  1. En uge før cykelrazziaen fastgøres der en grøn tråd til cykelstyrene på alle cykler der befinder sig i og ved cykelskurene
  2. Det er nu den enkelte cykels ejers ansvar at fjerne denne grønne tråd inden cykelrazziaen som indikation på at cyklen er i brug.
  3. På dagen for cykelrazziaen vil alle cykler der stadig har en tråd fastgjort blive fjernet af Trafikudvalget.

Alle cykler der stadig har en strip fastgjort når razziaen udføres, vil blive flyttet op til det store skur for enden af parkeringspladsen, hvor de kædes og låses sammen. Herefter kan man kun ved henvendelse til inspektørkontoret få sin cykel igen (Trafikudvalget står kun for razziaen, og har ikke nøgle til låsene). To uger efter razziaen afhenter politiet de tilbageværende fjernede cykler, primært for at undersøge om nogen af dem er stjålne, og der er dermed ikke mulighed for at få en gratis cykel eller gratis reservedele fra de fjernede cykler.

Én cykel pr beboer

Kollegiets beboere må kun hver have én cykel stående på cykelarealerne (jf. Husordenens § 51). Kun i særlige tilfælde kan der gives dispensation fra dette krav. For at frigøre plads i cykelskurene bedes gamle cykler derfor altid fjernes af ejeren når de ikke længere bruges, ved fraflytning eller lignende. Der er for alle parter uholdbart at vente på at cyklen bliver fjernet af andre.

Særlige oplysninger

Naboer: Alle opfordres til at minde deres naboer om cykelrazziaen, særligt hvis der er nogen der ikke læser deres post, kollegie-e-mails og køkkendørssedler. Har man en nabo der er bortrejst fra nu af og til efter cykelrazziaen, kan det være nødvendigt at man fjerner strips’en for vedkommende.
Total sikkerhed: Hvis du er meget nervøs for cykelrazziaen, står det dig frit for at opbevare din cykel indendørs den ene dag det står på.
Det aflåste rum: Der foretages ikke cykelrazzia i det aflåste rum i skuret ud for blok 2.

Hvem er i trafikudvalget?

Du kan se hvem der er i trafikudvalget på VIP-listen.

Cykeloprydning af trafikudvalget

Sidst redigeret: 14. april 2021