Faciliteter

En af de mange fordele ved at bo på kollegiet er de mange faciliteter som der bydes på:

Om kollegiets faciliteter

Faciliteterne gør det nemmere at nyde hverdagen i dit hårde studieliv. Det betyder at du har tid til at tage dig af hvad der betyder mest. De hjælper med at gøre livet på kollegiet billigere for dig, da du bedre kan passe på dig selv og dine ting. Med disse faciliteter kan du eksempelvis:

  • reperarere din cykel - i tørvejr
  • have din motorcykel i aflåst skur
  • nyde solen på de store fællesarealer

De gør det nemmere for dig at passe på miljøet med affaldsortering. Det er en af de bedre sorteringer i landet. Der er et nydeligt studierum i kælderen på kollegiet. Det kan bruges til enkelmands- og gruppearbejde. Der whiteboard, strøm i bordet og plads til 8 personer. Booking kan findes her: Booking.

Oplever du nogle problemer, bedes du tage fat i Inspektøren, der ofte får løst problemet hurtigt. Dermed sikre du dig at problemet bliver løst hurtigst muligt både, både for dig og dine medkollegianer.

Bemærk desuden at nogle af faciliteterne er lukket på dele ar året, pga vejeret. Det giver ikke mening at ro i kajak om vinteren, og på samme måde giver det heller ingen mening at ødelægge vandslangen som kan bruges til cykelvask. I løbet af året er det både InspektørenBeboerrådet og de mange Udvalg som tager sig faciliteterne. Husk at det firvillige som driver en større andel af kollegiet, så mød endlig op til et beboermøde for at lære hvordan du kan hjælpe til.

Er du ny på kollegiet anbefales det at læse under Indflytning og at høre dit køkken ad. Dit køkken ved formentlig godt hvordan det fungere. Og dit køkken har sikkert yderligere faciliteter at byde på.

Sidst redigeret: 23. april 2019