Love og regler

Herunder lov og regldokumenter:

Dokumenter der kun måske er gældende (ukendt hvorvidt de er vedtaget/nedlagte/ændret):

  • Vedtægter (Bestyrelse) – Det vides ikke hvilken udgave der gælder, derfor offline indtil nu

Nedlagte udvalg:

  • Miljøudvalget, Beboermøde 17. april 2012
  • Telefonkælderen, Beboermøde 24. marts 2009
  • Ølkælderen, Beboermøde 8. november 2011
  • Musikudvalget, Beboermøde 24. april 2019
  • Falladeudvalget, Beboermøde 24. april 2019

Nedlagte regldokumenter:

  • Praksis, Beboermøde 24. april 2019

Dokumenter på retsinformation.dk

Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte (666)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=54781

Vejledning om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=55600

Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte (lejefastsættelse, regnskaber, revision og tilsyn). (BEK nr 340 af 01/06/1993) – Nævnt i vedtægterne for bestyrelsen til kollegiet.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=54662

Bekendtgørelse om opsigelse i statsstøttede ungdomsboliger (500) – Bruges i forbindelse med Indstillingsudvalgets behandling af dispensation

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=54728

Sidst redigeret: 14. december 2019