Studiekontrol

Der sidder en repræsentant fra kollegiet i indstillingsudvalget PF IU. Dette udvalg fastsætter indstillingskriterierne til kollegiet, og 6 andre kollegier nær DTU. Det er repræsentanternes opgave at følge med i boligpolitikken og sikre de bedste boligvilkår for de studerende.

Studiekontrol / Studieaktivitetsundersøgelse

Der er krav om at du skal være studieaktiv når du bor på kollegiet. Derfor foretager PKS årligt en studiekontrol hvor du skal fremvise dokumentation for dit studie. Studieaktivitetsundersøgelsen udfyldes på PKS’s hjemmeside. Du vil desuden få en påmindelse på den mail som PKS har på dig, således du ikke bliver smidt ud uden varsel. Der laves en kontrol en gang årligt. Der kan fortages yderligere stikprøve kontrol. Læs evt. mere på pks.dk/beboere/krav-om-studieaktivitet

Dispensation

Det kan være du midlertidigt ikke er studieaktiv, eller du af anden årsag ikke opfylder indstillingskriterierne. Hvis det er tilfældet kan du søge dispensation for det. Præcis hvordan du gør, kan du se på PKS’ hjemmeside under: pks.dk/beboere/soeg-dispensation

Indstillingsudvalget

Indstillingsudvalget PF IU er et udvalg under PF der bl.a. udfører studiekontrol samt gennemgår dispensationer. Dette udvalg fastsætter indstillingskriterierne til kollegiet, og 6 andre kollegier nær DTU. Det er repræsentanternes opgave at følge med i boligpolitikken og sikre de bedste boligvilkår for de studerende.
Det er beboerrådet på det enkelte kollegie som udpeger et medlem af Indstillingsudvalget.

Sidst redigeret: 18. april 2021