Køkkenrepræsentantsudvalget

Sidder du ikke i Beboerrådet eller Bestyrelsen kan du stadig få indflydelse og information om hvad der sker på kollegiet. Det sker igennem den månedlige køkken repræsentant møder. Det er nogle personer fra rådet som står for at gennemføre dem, og ideen er at en repræsentat fra hvert køkken mødes og diskutere hvad der værd at diskutere mht. til nyheder og andet. På den måde bliver det nemmere at nå ud til de enkelte køkkener og hurtigere at få information om eventuelle problemer som kan udbedres.

Formål

At danne kommunikation mellem køkkenerne og rådet, hvori utilfredsheder og idéer til blandt andet forbedringer og events. Det skal give et stærkere socialt bånd mellem køkkenerne og rådet.

Beskrivelse

Hvert køkken vælger en person, som er deres  køkkenrepræsentant, som vil deltage til et månedligt møde med hinanden samt et rådsmedlem (socialminister).

Dato og tid for mødet skal være fast, f.eks. hver første onsdag i måneden kl. 18:00, således at køkkenrepræsentanter kan nå at indsamle information, idéer og utilfredsheder, samt at rådsmedlemmet kan indgive denne info til rådet. Dette vælges på forhånd af socialministeren, og sendes ud til repræsentanterne over mail en uge før mødet afholdes. Alternativt kan en Facebook gruppe oprettes.

Hvorvidt om køkkenerne vil deltage, og hvad de medbringer af emner til møderne, er fuldstændigt frit. Der skal ikke være nogen tvang indblandet.

Det er socialministeren, som sender sedlen ud til køkkenerne og laver opslag på kollegiets Facebook gruppe.

Mødernes dagsorden

Møderne skal indeholder:

  • Referat af sidste møde og hvad der er sket angående deres punkter.
  • Meddelelser fra de enkelte køkkener.
  • Nye punkter fra køkkenerne, som de ønskes skal tages op i rådet.

Valg af repræsentanter

Det kan enten gøres ved at give folk muligheden til at melde sig selv som repræsentant gennem et Facebook opslag, og gå ud til de køkkener der ikke svarer, eller ved at lave en seddel, som afleveres på køkkenerne, hvor de kan skrive den valgte repræsentant, og derefter aflevere den Socialministerens postkasse. Her opdateres køkkenerne om sedlen på Facebook.

Hvis en person melder sig ud af rådet, vil en ny seddel blive sendt ud til køkkenet, og en ny repræsentant kan vælges.

Hvis en repræsentant ikke kan møde op til et møde, kan et andet medlem af køkkenet møde op i stedet for.

Invitation (udsendt februar 2016)

Kære kollegiekøkken.

Vi her i rådet er interesseret i din mening. Vi har derfor besluttet at oprette et
køkkenrepræsentantsudvalg der varetager køkkenernes interesser. Vi har derfor brug for en
repræsentant fra netop dit køkken.

Som køkkenrepræsentant mødes du månedligt med en repræsentant fra de andre
kollegiekøkkener på P. O. Pedersen samt en repræsentant fra beboerrådet. Her diskuteres
utilfredsheder og idéer til blandt andet forbedringer og events, som I har i køkkenet.
Vi opfordrer jer til at vælge en køkkenrepræsentant til jeres næste køkkenmøde. Denne
persons navn, e-mail og værelsesnummer skrives på nedenstående felt med blokbogstaver,
som derefter afleveres i rådets postkasse (Kollegianerforeningen). Tilmelding kan også foregå over Facebook, ved
kommentering af rådet opslag vedrørende køkkenrepræsentanter. Tid og sted for første møde
vil blive givet over e-mail.

Tilmelding skal ske senest 6. februar 2016.

Med venlig hilsen
Beboerrådet

Facebook

Find os på Facebook.

Referater

Referater fra møderne kan findes her.

Sidst redigeret: 18. april 2021