§-8 udvalget

På kollegiet har vi et udvalg, som består af to personer, én fra hver blok, som påtager sig situationer hvor en beboer føler at en anden beboer overtræder kollegiets husorden, og hvor beboerne ikke selv kan løse problemet med den der overtræder.

Dette kunne være hvis din nabo spiller meget højt musik, og du prøver at spørge vedkommende om han/hun ikke vil skrue ned, men personen modsætter sig dette, og endvidere ikke er dialogsøgende. I disse tilfælde er det muligt at kontakte paragraf-8 personen der bor i den modsatte blok af dig. (Dvs. bor du i blok 1 skal du kontakte paragraf-8 personen i blok 2). Derved er chancen for interessekonflikter minimeret. Paragraf-8 personen kan endvidere fungere som vidne såfremt der ønskes indgivet en klage over en beboer, f.eks. den støjende nabo.

Paragraf-8 personerne kan findes på VIP-listen.

Sidst redigeret: 24. november 2021