Eksamensperiode

Der er to eksamensperioder årligt på POP. En til sommereksamen og en til vintereksamen. De følger DTU’s eksamensskema for dem der følger et normalt semester på DTU, og tager dermed hensyn til størstedelen af dem som bor på kollegiet.

Start datoer fastsættes normalt sådan her:

  • Sommer eksamensperiode: Fredagen før eksamensperioden på DTU starter. Dog minimum 4 dage før.
  • Vinter eksamensperiode: Mindst to dage før eksamensperioden på DTU starter.

Fælles for begge er at de slutter på den sidste dag der kan være erstatningseksamen. Der er ikke eksamensperiode i forbindelse med kurser i juli og august på DTU, eller i forbindelse med reeksamen hvis den falder uden for den normale eksamensperiode.

Læs DTU’s eksamensskema her: dtu.dk/Uddannelse/Kursusbasen/Eksamensskema

Vis hensyn

Husk at vise ekstraordinært hensyn under eksamensperioden. Læs mere om de regler der gør sig gældende under eksamensperioden i Husorden. Den finder du under Love og regler.

Der bliver sendt en besked ud til den e-mail du har regsiteret hos PKS, og på Kollegiets Facebook gruppe.

Eksempel på beskeder i forbindelse med eksamensperiode sommeren 2020:

Eksamens-periode starter / Examination period starts‏‎

Hej allesammen

Da første eksamensdato på DTU er onsdag d. 13. maj 2020, vil eksamensperioden starte lørdag d. 9. maj 2020, og løbe frem til og med lørdag d. 27. juni 2020.

Dette betyder at lydniveauet skal holdes så lavt som muligt på alle dage, tidspunkter og steder på kollegiets grund. Mangel af respekt, i form af støj og larm, for sine medstuderende i denne periode er yderst krænkende af Husordens §3 og vil blive set strengt på i klage-regi.

Ydermere påpeges det, at det ikke er tilladt at holde fester på kollegiet i perioden, hverken i køkkenerne, på fællesarealerne eller udenfor. Poolrummet vil være lukket i perioden.

———————————
ENGLISH

Hello everyone

Since the first examination day at DTU is Wednesday May 13, 2020, the exam period will be starting on Saturday May 9, 2020, and run until Saturday June 27, 2020.

This means that the sound level must be kept as low as possible on all days, times and locations on the college grounds. Lack of respect, in terms of noise, for fellow students in this period is extremely offensive of The House Order §3 and will be seen strictly upon in complaint auspices.

Furthermore, it should be noted, that it is not allowed to hold parties during the period (this includes the kitchens and common areas), and the poolroom will be closed during the period.

Med Venlig Hilsen / Best regards

Emil Kristensen
Formand for beboerrådet / Head of the residents board
P. O. Pedersen Kollegiet


Ydermere bliver der sendt en påmindelse efter 13-ugers stopper:

Påmindelse: Eksamens-periode / Reminder: Examination period

Hej allesammen

Husk der stadig er eksamenperiode på kollegiet. Den løber frem til og med lørdag d. 27. juni 2020.

Dette betyder at lydniveauet skal holdes så lavt som muligt på alle dage, tidspunkter og steder på kollegiets grund. Mangel af respekt, i form af støj og larm, for sine medstuderende i denne periode er yderst krænkende af Husordens §3 og vil blive set strengt på i klage-regi.

Ydermere påpeges det, at det ikke er tilladt at holde fester på kollegiet i perioden, hverken i køkkenerne, på fællesarealerne eller udenfor. Poolrummet vil være lukket i perioden.

———————————
ENGLISH

Hello everyone

Remember that the exam period still is active and will run until Saturday June 27, 2020.

This means that the sound level must be kept as low as possible on all days, times and locations on the college grounds. Lack of respect, in terms of noise, for fellow students in this period is extremely offensive of The House Order §3 and will be seen strictly upon in complaint auspices.

Furthermore, it should be noted, that it is not allowed to hold parties during the period (this includes the kitchens and common areas), and the poolroom will be closed during the period.

Med Venlig Hilsen / Best regards

Emil Kristensen
Formand for beboerrådet / Head of the residents board
P. O. Pedersen Kollegiet

Sidst redigeret: 8. maj 2020